Polski Funduszu Rozwoju z pomocą dla mikroprzedsiębiorstw!

JOGOSTAN z radością INFORMUJE, IŻ NA MOCY UMOWY Z PFR zawartej w ramach rządowego programu „Tarcza finansowa 1.0 oraz 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm”
szkoła uzyskała subwencje finansową, która pozwoli na dalsze prowadzenie działalności. Namaste!