Regulaminy

Firma EMLIVING Paulina Fuss z siedzibą w Zgierzu, ul. Ciosnowska 9 działająca na podstawie wpisu dokonanego przez Prezydenta Miasta Zgierz, NIP: 7321915445, REGON: 101573344 prowadzi wynajmowaną salę z przeznaczeniem na działalność obiektu służącego poprawie kondycji fizycznej. Ponadto EMLIVING Paulina Fuss prowadzi sprzedaż detaliczną towarów również za pośrednictwem internetu.

Każdy Uczestnik podlega prawom i obowiązkom określonym niniejszym Regulaminem.

Regulamin obowiązuje od dnia 26 września 2015 r. na czas nieokreślony.

PRZYPOMINAMY:
– PARKING DLA KLIENTÓW PO DRUGIEJ STRONIE ULICY
– ROZLICZENIE ZA ZAJĘCIA – ZAWSZE PRZED!
– KARTY MULTISPORT/FIT PROFIT – OKAZUJEMY DOWÓD
– KARNET OPEN – JEDNE ZAJĘCIA DZIENNIE
– KARNET OPEN – POKAZUJEMY W RECEPCJI
– NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA OBOWIĄZUJĄ ZAPISY PRZEZ STRONĘ
– DO 8 GODZ. PRZED ODWOŁUJEMY SIĘ SAMODZIELNIE
– UŻYWANY SPRZĘT ODKŁADAMY W WYZNACZONE MIEJSCE
NAMASTE!
DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ BY ZWIĘKSZYĆ ILOŚĆ ZAJĘĆ RÓWNOCZEŚNIE DBAJĄC O BEZPECZEŃSTWO NAS WSZYSTKICH.

Zasady bezpieczeństwa:

  • zachowaj spokój i pogodę ducha, jedz zdrowo, wysypiaj się, spędzaj czas na świeżym powietrzu, korzystaj z poznanych technik oddechowy i relaksacyjnych
  • jeśli masz objawy przeziębienia, gorączkę lub złe samopoczucie pozostań w domu, nawet jeśli zarezerwowałeś miejsce na zajęcia, podobnie zachowaj się w sytuacji choroby kogoś z twoim bliskich
  • jeśli jesteś w grupie wysokiego ryzyka lub/i masz więcej niż 65 lat zastanów się nad praktyką on-line
  • zaraz po przyjściu a także po zajęciach zdezynfekuj ręce
  • staraj się zachowaj odległość 1,5 metra od innych uczestników zajęć zarówno podczas praktyki jak i w strefie wspólnej
  • w części dla wszystkich zakrywaj nos i usta
  • jeśli masz taką możliwość przynieś własną matą oraz inne pomoce do jogi, zachęcamy również do zakupu chusty do jogi w powietrzu

Regulamin obowiązujący na sali Jogostanu c.d.:

– Wchodząc na zajęcia należy okazać się ważnym karnetem lub uregulować opłatę za ćwiczenia. Miesięczny karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu i w tym terminie należy go wykorzystać. Płatności za miesięczny karnet dokonywane są z góry a wszystkie karnety są imienne. Zajęcia, na które nie udało nam się przybyć mogą zostać odrobione w danym miesiącu w późniejszym terminie z inną grupą. Opłata za niewykorzystany karnet nie będzie zwrócona. Karnet Open obowiązuje na 1 dowolne zajęcia raz dziennie 7 dni w tygodniu przez miesiąc od daty do daty. Każdy uczestnik ma obowiązek okazać się karnetem, również OPEN.
Na prośbę osoby na recepcji lub nauczyciela uczestnik zobowiązany jest okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

– Przed zajęciami prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. Wymagana jest obecność na całej sesji, prosimy o przychodzenie na zajęcia punktualnie. Osoby spóźnione więcej niż 10 minut nie mogą dołączyć do trwających zajęć.

– Na zajęcia najlepiej przybyć 2-3 godziny po obfitym posiłku. Nie powinno się wykonywać ćwiczeń po korzystaniu z sauny, masażu czy po przebywaniu kilku godzin na słońcu.

– Uczestniczenia odbywa się na własną odpowiedzialność. Prosimy o poinformowanie nauczyciela przed zajęciami o występujących dolegliwościach fizycznych i psychicznych a osoby z przewlekłymi schorzeniami prosimy o konsultację z lekarzem przed zadeklarowaniem chęci uczestnictwa w zajęciach. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń jeśli jesteś w ciąży. Również podczas menstruacji nie wskazane jest wykonywania niektórych asan. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji nauczyciela.

– Przebywając na sali prosimy o zachowanie rozwagi, a podczas trwania zajęć o pozostanie w skupieniu i ciszy.

– Inni  uczestnicy nie mogą pomagać w wykonywaniu poszczególnych asan bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

– Sprzęt, który znajduję się na sali jest własnością firmy EMLIVING Paulina Fuss z siedzibą w Zgierzu, prosimy o dbanie o wyposażenie sali i odłożenie na miejsce wszystkich pomocy po skończonych zajęciach.

– Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione na terenie budynku. Rzeczy wartościowe można zabrać ze sobą na salę.

– Organizator zastrzega sobie prawo odwołania grup, zmiany godzin, zmiany instruktorów itp. W dowolnym momencie. Informacje o wszystkich zmianach będą umieszczane na stronie internetowej www.jogostan.pl

Płatności za zajęcia przyjmowane są w gotówce lub kartą płatniczą, ewentualnie za pośrednictwem przelewu bankowego na numeru konta: mBank: 77 1140 2004 0000 3002 7469 4150
EMLIVING Paulina Fuss
ul. Ciosnowska 9, 95-100 Zgierz

Regulamin zajęć – Joga w Powietrzu
Przed zajęciami:
Należy zdjąć wszelką biżuterię z ciała
Dłonie i stopy powinny być czyste
Najlepiej będzie ci się ćwiczyć w koszulce z dłuższym rękawkiem
Zwróć też uwagę czy długimi paznokciami nie zaciągasz chusty
Wskazane jest nie spożywanie obfitego posiłku 3 godziny przed ćwiczeniami

Przed przystąpieniem do zajęć poinformuj prowadzącego jeśli:
– chorujesz na serce
– masz jaskrę
– jesteś w ciąży
– masz osteoporozę
– masz zespół cieśni nadgarstka
– dokucza ci zapalenie stawów
– przebyłeś ostatnio operację lub cierpisz na chorobę układu nerwowego
– przyjmujesz leki mogące wpłynąć na sprawność psychofizyczną
Inne dolegliwości, na które warto zwrócić uwagę: menstruacja, bardzo niskie lub bardzo wysokie ciśnienie, niedawno odniesiony uraz głowy, skłonności do omdleń, przebyte kontuzje, zapalenie zatok przynosowych, dyskopatia, przepuklina rozworu przełykowego.

Wyżej wymienione przypadłości mogą uniemożliwić uczestniczenie w zajęciach.

Postanowienia końcowe:

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe umieszczone w bazie danych przetwarzane są wyłącznie dla jego potrzeb i nie są oraz nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane gromadzone są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby firmy EMLIVING.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.