Regulaminy

Firma EMLIVING Paulina Fuss z siedzibą w Zgierzu, ul. Ciosnowska 9 działająca na podstawie wpisu dokonanego przez Prezydenta Miasta Zgierz, NIP: 7321915445, REGON: 101573344 prowadzi wynajmowaną salę z przeznaczeniem na działalność obiektu służącego poprawie kondycji fizycznej. Ponadto EMLIVING Paulina Fuss prowadzi sprzedaż detaliczną towarów również za pośrednictwem internetu.

Każdy Uczestnik podlega prawom i obowiązkom określonym niniejszym Regulaminem.

Regulamin obowiązuje od dnia 26 września 2015 r. na czas nieokreślony.

Zasady bezpieczeństwa:

  • zachowaj spokój i pogodę ducha, jedz zdrowo, wysypiaj się, spędzaj czas na świeżym powietrzu, korzystaj z poznanych technik oddechowy i relaksacyjnych
  • jeśli masz objawy przeziębienia, gorączkę lub złe samopoczucie pozostań w domu, nawet jeśli zarezerwowałeś miejsce na zajęcia, podobnie zachowaj się w sytuacji choroby kogoś z twoim bliskich
  • jeśli jesteś w grupie wysokiego ryzyka lub/i masz więcej niż 65 lat zastanów się nad praktyką on-line
  • zaraz po przyjściu a także po zajęciach zdezynfekuj ręce
  • staraj się zachowaj odległość 1,5 metra od innych uczestników zajęć zarówno podczas praktyki jak i w strefie wspólnej
  • w części dla wszystkich zakrywaj nos i usta
  • jeśli masz taką możliwość przynieś własną matą oraz inne pomoce do jogi, zachęcamy również do zakupu chusty do jogi w powietrzu

Regulamin obowiązujący na sali Jogostanu c.d.:

– Wchodząc na zajęcia należy okazać się ważnym karnetem lub uregulować opłatę za ćwiczenia. Miesięczny karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu i w tym terminie należy go wykorzystać. Płatności za miesięczny karnet dokonywane są z góry a wszystkie karnety są imienne. Zajęcia, na które nie udało nam się przybyć mogą zostać odrobione w danym miesiącu w późniejszym terminie z inną grupą. Opłata za niewykorzystany karnet nie będzie zwrócona.
Na prośbę osoby na recepcji lub nauczyciela uczestnik zobowiązany jest okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

– Przed zajęciami prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. Wymagana jest obecność na całej sesji, prosimy o przychodzenie na zajęcia punktualnie. Osoby spóźnione więcej niż 10 minut nie mogą dołączyć do trwających zajęć.

– Na zajęcia najlepiej przybyć 2-3 godziny po obfitym posiłku. Nie powinno się wykonywać ćwiczeń po korzystaniu z sauny, masażu czy po przebywaniu kilku godzin na słońcu.

– Uczestniczenia odbywa się na własną odpowiedzialność. Prosimy o poinformowanie nauczyciela przed zajęciami o występujących dolegliwościach fizycznych i psychicznych a osoby z przewlekłymi schorzeniami prosimy o konsultację z lekarzem przed zadeklarowaniem chęci uczestnictwa w zajęciach. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń jeśli jesteś w ciąży. Również podczas menstruacji nie wskazane jest wykonywania niektórych asan. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji nauczyciela.

– Przebywając na sali prosimy o zachowanie rozwagi, a podczas trwania zajęć o pozostanie w skupieniu i ciszy.

– Inni  uczestnicy nie mogą pomagać w wykonywaniu poszczególnych asan bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

– Sprzęt, który znajduję się na sali jest własnością firmy EMLIVING Paulina Fuss z siedzibą w Zgierzu, prosimy o dbanie o wyposażenie sali i odłożenie na miejsce wszystkich pomocy po skończonych zajęciach.

– Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione na terenie budynku. Rzeczy wartościowe można zabrać ze sobą na salę.

– Organizator zastrzega sobie prawo odwołania grup, zmiany godzin, zmiany instruktorów itp. W dowolnym momencie. Informacje o wszystkich zmianach będą umieszczane na stronie internetowej www.jogostan.pl

Płatności za zajęcia przyjmowane są w gotówce lub kartą płatniczą, ewentualnie za pośrednictwem przelewu bankowego na numeru konta: mBank: 77 1140 2004 0000 3002 7469 4150
EMLIVING Paulina Fuss
ul. Ciosnowska 9, 95-100 Zgierz

Regulamin zajęć – Joga w Powietrzu
Przed zajęciami:
Należy zdjąć wszelką biżuterię z ciała
Dłonie i stopy powinny być czyste
Najlepiej będzie ci się ćwiczyć w koszulce z dłuższym rękawkiem
Zwróć też uwagę czy długimi paznokciami nie zaciągasz chusty
Wskazane jest nie spożywanie obfitego posiłku 3 godziny przed ćwiczeniami

Przed przystąpieniem do zajęć poinformuj prowadzącego jeśli:
– chorujesz na serce
– masz jaskrę
– jesteś w ciąży
– masz osteoporozę
– masz zespół cieśni nadgarstka
– dokucza ci zapalenie stawów
– przebyłeś ostatnio operację lub cierpisz na chorobę układu nerwowego
– przyjmujesz leki mogące wpłynąć na sprawność psychofizyczną
Inne dolegliwości, na które warto zwrócić uwagę: menstruacja, bardzo niskie lub bardzo wysokie ciśnienie, niedawno odniesiony uraz głowy, skłonności do omdleń, przebyte kontuzje, zapalenie zatok przynosowych, dyskopatia, przepuklina rozworu przełykowego.

Wyżej wymienione przypadłości mogą uniemożliwić uczestniczenie w zajęciach.

Postanowienia końcowe:

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe umieszczone w bazie danych przetwarzane są wyłącznie dla jego potrzeb i nie są oraz nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane gromadzone są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby firmy EMLIVING.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.