Szczegóły Wydarzenia

Anatomia palpacyjna – wędrówka po ciele człowieka I° 7-10 czerwca

Wszystko o wydarzeniu:
https://kursy.wseit.edu.pl/kurs/anatomia-palpacyjna-%E2%80%93-wedrowka-po-ciele-czlowieka-i%EF%BF%BD/763

07.06 – 10.06.2018 – Łódź
Instruktor: Marcin Wytrążek
wolne miejsca: 22
ilość godzin: 40
cena 1200.00 zł

Informacje dodatkowe:
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jak również do Bazy Usług Rozwojowych. Jak uzyskać dofinansowanie ? Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Dlaczego warto?
Więcej o tym jak wygląda nauka: https://www.youtube.com/watch?v=hrj7ct10DKg

W cenie kursu zapewniamy:
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w kursie wystawiony przez Uczelnię oraz świadectwo ukończenia kursu dokształcającego na druku MNiSW

#Anatomiapalpacyjna – wędrówka po ciele człowieka” to ośmiodniowa przygoda odkrywania piękna anatomii na żywym człowieku. Jest to dwumodułowe szkolenie (razem 8 dni) skierowane głównie do fizjoterapeutów i masażystów, którzy w swojej chcą się coraz bardziej świadomie poruszać po ciele człowieka.
MODUŁ I – GÓRNA POŁOWA CIAŁA
• Przygotowanie do wędrówki – czyli jak efektywnie dotykać i rozpoznawać struktury (techniki badania, sposoby dotykania różnych struktur, filozofia palpacji, omówienie sposobów uczenia się)
• Spacer po strukturach kostnych klatki piersiowej i tułowia (obojczyk, mostek, żebra, kręgosłup w odc. piersiowym)
• Wędrówka po przedniej stronie tułowia – klatka piersiowa i brzuch – palpacja mięśni brzucha wraz z omówieniem ich relacji z kręgosłupem. Palpacja mięśnia skośnego zewnętrznego, wewnętrznego i poprzecznego. Palpacja wszystkich aktonów mięśnia piersiowego większego. Palpacja mięśnia piersiowego mniejszego – dostęp pośredni przez mięsień piersiowy większy oraz nauka bezpośredniego, bezbolesnego kontaktu z mięśniem piersiowym mniejszym bezpośrednio przez skórę.
• Podróż do wnętrza ciała, czyli topografia i palpacja struktur jamy brzucha. Omówienie topografii narządów wewnętrznych. Palpacja jelita grubego, cienkiego, żołądka, wątroby, pęcherza moczowego oraz aorty brzusznej, która zwiększy Twoją efektywność i bezpieczeństwo pracy w tym obszarze, szczególnie potrzebne w terapii wisceralnej.
• Palpacja tylnej strony szyi – wędrówka po kresie karkowej – zapoznanie się z wyrostkiem sutkowatym, guzowatością potyliczną zewnętrzną, palpacja więzadła karkowego oraz mięśni przyczepiające się do kresy: czworoboczny grzbietu, półkolcowy głowy, płatowaty głowy). W tej części przybliżony zostanie także mięsień półkolcowy szyi i płatowaty szyi. Mięsień dźwigacz łopatki z perspektywy przedniej (dostęp bezpośredni do mięśnia oraz dostęp z perspektywy tylnej przez mięsień czworoboczny grzbietu.
• Odkrywanie mięśni podpotylicznych – wyrostków kolczystych i poprzecznych kręgosłupa, w tym wyrostka kolczystego C2, wyrostka poprzecznego C1, ułatwiającego lokalizację mięśni podpotylicznych (mięśnia skośnego głowy dolnego, prostego głowy tylnego większego i mniejszego) – palpacja trójkąta utworzonego przez mięsień płatowaty głowy.
• Mięsień prostownik grzbietu w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem obszaru międzyłopatkowego, gdzie zespalają się ze sobą włókna zbiegające z odcinka szyjnego kręgosłupa z tymi biegnącymi z dolnego odcinka. Palpacja łączona z masażem poprzecznym m. kolcowego, najdłuższego, biodrowo-żebrowego, z uwzględnieniem aspektów klinicznych. Zatopienie w głębsze warstwy w celu zlokalizowania mięśni wielodzielnych i rotujących – metafora bałwanka. Palpacja mięśnia czworobocznego lędźwi.
• Palpacja przedniej strony szyi, czyli podróż od powięzi powierzchownej, przez mięsień szeroki szyi aż po wyrostki poprzeczne – m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy, m. pochyły przedni, środkowy i tylny (metafora trzech palców), mm. podgnykowe i nadgnykowe (m. łopatkowo-gnykowy. Struktury nerwowo-naczyniowe przedniej strony szyi. Dowiesz się jak bezpiecznie pracować z obszarem, w którym współcześnie u większości osób występują poważne dysfunkcje.
• Wędrówka dookoła łopatki (palpacja łopatki klasycznie + palpacja w chwycie mobilizacyjnym – zapoznanie się z łopatką i jej możliwościami ślizgowymi względem klatki piersiowej), palpacja mięśni przyczepiających się do łopatki) – m. podgrzebieniowy, m. nadgrzebieniowy, m. obływ większy i mniejszy, m. najszerszy grzbietu, m. równoległoboczny, m. zębaty przedni. Mięsień dźwigacz łopatki oraz czworoboczny grzbietu omawiane są w części poświęconej tylnej stronie szyi.
• Palpacja struktur przedniej strony szyi (kość gnykowa, mięśnie nad i podgnykowe)
• Palpacja struktur twarzy i głowy związanych ze stawem skroniowo-żuchwowym (mięsień żwacz, skroniowy, mięśnie skrzydłowe)
• Kończyna górna w małym paluszku, czyli wędrówka po strukturach kończyny górnej, badanie układu kostnego i mięśniowo-powięziowego kończyny górnej wraz z rozpoznaniem struktur nerwowo-naczyniowych. Chociaż anatomia kończyny górnej jest niezwykle skomplikowana to można się w niej odnaleźć jeżeli wiadomo, którymi ścieżkami podążać. Poznasz szybki sposób opanowania anatomii kończyny górnej.

Informacje o wydarzeniu
 Piotrkowska 53, Łódź, Polska
 Jogostan
 +48 605 088 660, +48 790 203 207
 kontakt@jogostan.pl